Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszczu Gdańskim

Lokalizacja: ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim

Czas realizacji: styczeń 2020- w trakcie

Zakres prac: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego,wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.