Budowa krytej pływalni w Kolbudach

Czas realizacji: październik 2019 – trwa

Lokalizacja: Gmina Kolbudy

Zakres: Budowa stanu surowego zamkniętego budynku Krytej Pływalni przy ZKPiG w Kolbudach wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem w sieci przyległego terenu.