Termomodernizacja z przebudową Remizy OSP w Kielnie

Lokalizacja: Remiza OSP w Kielnie

Czas realizacji: Czerwiec 2020 – w trakcie

Zakres: Usprawnienie dotyczące zmniejszania strat ciepła, docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, docieplenie stropodachu niewentylowanego nad garażem, wymiana dachu, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, zagospodarowanie terenu, przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku do nowych potrzeb.