GPZ Oliwa

Czas realizacji: październik 2017 / kwiecień 2018-maj 2019

Lokalizacja: Gdańsk Oliwa

Zakres: Modernizacja stacji 110/15 kV Oliwa. Wykonanie kompleksowego projektu wykonawczego-budowlanego. Wykonanie przebudowy budynku nastawni wraz z ociepleniem dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i drzwi, podłoga technologiczna, instalacja wodna i sanitarna, klimatyzacja, wentylacja oraz wykonanie prac budowlanych w budynku R15kV. Wykonanie fundamentu rozdzielnicy 110kV HIS, fundamentów pod konstrukcje wsporcze zewnętrzne, wykonanie konstrukcji wsporczych R110kV i kanały kablowe.