Uniwersytet Gdański wydział matematyki, fizyki i informatyki

Wydział powstał 1 wrześnie 1991 roku, po oddzieleniu się z wydziału chemii. 1 października 2003 roku zmieniono nazwę na wydział matematyki, fizyki i informatyki.

W 2015 roku roboty budowlano-wykończeniowe miały miejsce w dziekanacie oraz sali rady wydziału.

  • Lokalizacja: ul. Wita stwosza 57, Gdańsk
  • Czas realizacji: luty – czerwiec 2015
  • Zakres wykonywanych prac: roboty budowlano-wykończeniowe
  • Inwestor: Uniwersytet Gdański
  • Zamawiający: P.H.U Labar Lech Labudda