Stacja „GPZ Czatkowy” w Tczewie

Budynek na palach fundamentowych, konstrukcja w całości żelbetowa. Płyty stropowe kanałowe i sprężone, stropodach.

Obiekt techniczny służący zasilaniu w energię elektryczną dla pobliskich obiektów.

  • Lokalizacja: ul. Malinowska, Tczew
  • Czas realizacji: 16 lipiec – 30 marzec 2016
  • Zakres wykonywanych prac: Roboty żelbetowe, elewacyjne, wykonanie dachu, podłogi technologiczne, roboty wykończeniowe, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przepompownią oraz instalacja wody, zagospodarowanie terenu wokół obiektu (tereny zielone, ogrodzenie oraz drogi i parkingu), instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne, instalacja klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej, instalacja elektryczna (instalacja odgromowa)
  • Inwestor: Energa Operator S.A.
  • Zamawiający: Elfeko S.A.