Remont budynku mieszkalnego w gminie Kolbudy

Lokalizacja: Sulmin

Czas realizacji: wrzesień 2019- w trakcie

Zakres prac: remont budynku mieszkalnego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.