Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie

Czas realizacji: maj 2019 – wrzesień 2019

Lokalizacja: Kielno i Szemud

Zakres: Wykonanie wiat zadaszającej kontenery na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kielnie i Szemudzie. Wyposażenie wiat w specjalistyczny sprzęt oraz doświetlenie obiektów. Utwardzenie obiektów posadzką betonową.