BOM 1 przy ul. Siennej

Biuro Obsługi Mieszkańców nr 1, ul Sienna 6 w Gdańsku, budynek użyteczności publicznej. Obiekt czynny podczas wykonywania prac, wyremontowany, przebudowany i rozbudowany

  • Czas realizacji: maj 2017 do stycznia 2018
  • Rodzaj wykonywanych prac: prace wyburzeniowe, żelbetowe, murarskie, dekarskie, sanitarne, elektryczne, elektrotechniczne, prace związane z zagospodarowaniem terenu
  • Inwestor: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych